Integritetspolicy

MW Group AB (559142-7629 (“MW”, “vi” eller “oss”) är beslutna att skydda och respektera din sekretess. Denna policy (tillsammans med andra dokument som hänvisas till häri) beskriver vilken personlig information vi samlar in från dig och hur vi behandlar din personliga information. (“MW”, “vi” eller “oss”) är beslutna att skydda och respektera din sekretess. Denna policy (tillsammans med andra dokument som hänvisas till häri) beskriver vilken personlig information vi samlar in från dig och hur vi behandlar din personliga information.

Alla personuppgifter som vi på MW Group får ta del av hanteras i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. får ta del av hanteras i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

Vilka personuppgifter samlar vi in och hur samlar vi in dem?

Vi samlar in personlig information vid dina besök på webbplatsen inklusive, men inte begränsat till, trafikdata, platsdata, webbloggar, innehåll från undersökningar och kontaktformulär samt annan kommunikationsdata och resurserna du får åtkomst till. Vår insamling av denna personliga information gör ditt besök på webbplatsen enklare i framtiden eftersom vi kommer att kunna föreslå innehåll som är relevant för dig baserat på platsen du får åtkomst till webbplatsen från.

Vi kommer att samla in all information du tillhandahåller oss när du använder våra kontaktformulär. Tillhandahållandet av din personliga information via våra kontaktformulär är inte ett lagstadgat eller kontraktsenligt krav, men observera att fält som är markerade med en asterisk (*) är obligatoriska fält, därför att vi behöver denna information för att uppfylla eller svara på din begäran. Annan information eller personlig information som du delar med oss när du fyller i våra kontaktformulär sker efter ditt gottfinnande. Om du kontaktar oss, kommer vi att registrera den korrespondensen.

Vi använder din personliga information för att skicka direktmarknadsföring via e-post till dig när du anmäler dig för detta ändamål i det relevanta kontaktformuläret. Du kan avanmäla dig från att motta framtida marknadsföringskommunikation när som helst.

Vi kommer att samla in all information du tillhandahåller oss vid registrering i MW Groups kandidatnätverk.

Vi kan också lagra cookies som anges mer utförligt i vår cookiepolicy

Varför och Hur vi använder din personliga information

Din personliga information kommer att samlas in och hanteras av oss för följande syften:

  • för att svara på dina förfrågningar eller frågor när du kontaktar oss. För dessa ändamål sker behandlingen efter en intresseavvägning, där vi vägt in att du frivilligt kontaktat oss genom våra kontaktformulär och bedömt att dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter inte väger tyngre än vårt berättigade intresse att marknadsföra våra tjänster.
  • förse dig med personliga erbjudanden, information eller inbjudningar som vi anser är intressanta för dig via e-post, digitala och sociala medier. För dessa ändamål sker behandlingen efter en intresseavvägning, där vi vägt in att du frivilligt anmält dig och visat intresse för våra tjänster genom att du anmält dig till vårat nyhetsbrev eller kontaktformulär och bedömt att dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter inte väger tyngre än vårt berättigade intresse att marknadsföra våra tjänster.
  • andra statistiska syften, t.ex. att underhålla och utveckla användargränssnittet och användarvänligheteten på vår hemsida. Vi gör detta genom använda tredjepartscookies som är branschstandard som t.ex. Google Analytics. För dessa ändamål sker behandlingen efter en intresseavvägning där vi bedömt att dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter inte väger tyngre än vårt berättigade intresse.

Du har rätt att närsomhelst invända mot ovanstående behandling och kan göra det genom att kontakta oss på de kontaktuppgifter som framgår längre ner i detta dokument.

Med vem delar vi informationen?

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med företag inom koncernen MW Group AB. Koncernbolag kommer inte att använda informationen på annat sätt än vad som framgår i dessa medlemsvillkor.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med serviceleverantörer som vi anlitar för att utföra tjänster för vår räkning (som tekniska, administrativa, marknadsrelaterade eller andra tjänster) när så krävs för de syften som nämns ovan. Dessa serviceleverantörer får inte använda dina personuppgifter för sina egna syften. Vissa leverantörer kan ha en del av sin verksamhet i länder utanför EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES garanteras skyddsnivån antingen genom ett beslut från EU-kommissionen om att landet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller genom att leverantören använder s.k. lämpliga skyddsåtgärder. Exempel på lämpliga skyddsåtgärder är godkänd uppförandekod i mottagarlandet, standardavtalsklausuler, bindande företagsinterna regler eller Privacy Shield

Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut när så krävs enligt lag såsom exempelvis diskrimineringslagstiftningen eller till Datainspektionen.

IP-adresser och cookies

Vi samlar in information om din dator, inklusive (där det är tillämpligt) din IP-adress, operativsystem och typ av webbläsare, för systemadministration. Detta är statistiska data om våra användares surfningsbeteende och -mönster och identifierar inte dig eller någon person.

Av samma skäl kan vi erhålla information om din allmänna internetanvändning genom att använda en cookiefil som lagras på din enhet. Cookies hjälper oss förbättra webbplatsen och leverera ett bättre och mer personligt innehåll. För mer information om vår användning av cookies på webbplatsen, läs vår cookiepolicy

Om din dator delas med andra människor, råder vi dig att inte välja alternativet “kom ihåg mina uppgifter” när det valet ges av webbplatsen.

Marknadsföringskommunikation

Vi kommer endast att skicka marknadsföringskommunikation till dig via e-post om du ger ditt samtycke till att vi får göra det.

Vi kommer vanligtvis att erbjuda en kryssruta på formulären vi använder för att samla in din personliga information där du, om du samtycker till att motta marknadsföringskommunikation, måste markera rutan. När vi har skickat marknadsföringskommunikation till dig via e-post, kan du välja att inte motta mer marknadsföringskommunikation genom att klicka på funktionen “sluta prenumerera”, ”unsubscribe” eller “avanmäl” i e-postmeddelandet. Därutöver kan du också utöva din rätt att avanmäla dig när som helst genom att kontakta oss på personuppgifter@militarywork.se och uppge följande information: ditt namn, din e-postadress, ett kontakttelefonnummer, marknadsföringskommunikationen du vill avanmäla dig från att motta.

Vilka rättigheter har du?

Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter vi bearbetar som gäller dig, via ett registerutdrag. Du har även rätt att begära att vi korrigerar eller raderar uppgifter som är felaktiga eller ofullständiga, invända mot att vissa personuppgifter om dig behandlas, begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas eller få de personuppgifter som du lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig.

Kontakta oss om du har frågor om behandlingen eller vill använda dig av de rättigheter som nämns ovan på mailadress personuppgifter@militarywork.se

Om du anser att vår bearbetning på något sätt är olaglig har du rätt att göra en anmälan till Datainspektionen, se www.datainspektionen.se för information om hur du ska gå till väga.

När raderar vi informationen?

Kontaktförfrågningar som du gör till oss på vår hemsida behandlas inom 30 dagar. Därefter raderas kontaktförfrågningen.

Om du anmält dig till att motta markandsföringskommunikation och inte öppnat e-posten du mottagit från MW GROUP under en ett (1) årsperiod så kommer dina uppgifter automatiskt att rensas vid nästkommande årsskifte.

Personlig information som samlas in enligt vår cookiepolicy kommer automtiskt att rensas om du inte varit aktiv under en tidsperiod bestående av 14 månader. 

Personlig information som samlas in vid registrering i MW Groups kandidatnätverk kommer att rensas enligt gällande praxis.

Om vi behandlar uppgifterna för syftet att försvara oss mot rättsliga anspråk så sparar vi och behandlar personuppgifterna för detta ändamål tills anspråket är slutligen avgjort.

Ändringar av denna policy

Den information som anges ovan kan förändras och justeras på grund av teknisk utveckling, ändringar i den gällande Dataskyddslagstiftningen eller ändringar i MW Groups rutiner, organisation eller affärsstrategi. Vi rekommenderar att du ibland besöker vår webbplats för att läsa en uppdaterad version av informationen.

Kontakt

Personuppgiftsansvarig är MW Group AB, Grev Turegatan 19, 114 38 Stockholm

Kontakt angående denna policy hänvisas till personuppgifter@militarywork.se

Du använder också dessa kontaktuppgifter om du begär en kopia av mekanismer som rör en specifik överföring av din personliga information.